Translations:Part Extrude/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:32, 14 July 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru, * Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku * ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Při standardním scénáři bude očekáván následující seznam požadavků na výstupní tvar z daného vstupního tvaru,

  • Vysunutí vrcholu (bodu) vytvoří přímku
  • Vysunutí otevřeného okraje (např. čára, oblouk) vytvoří otevřenou plochu
  • Vysunutí uzavřeného okraje (např. kružnice) vytvoří volitelně uzavřenou plochu (např. válec s otevřenými konci) nebo, když je nastavena volba "solid (těleso)", vytvoří těleso (např. uzavřené těleso válce)
  • Vysunutí otevřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří otevřený plášť (několik spojených ploch)
  • Vysunutí uzavřeného Drátu (např. nakreslený Drát) vytvoří buď plášť (několik spojených ploch) nebo, když je nastavena volba "solid(těleso)", bude vytvořeno těleso.
  • Vysunutí plochy vytvoří těleso
  • Vysunutí Textového řetězece vytvoří složeninu těles (textový řetězec je složenina písmen, z nichž každé je těleso)