Difference between revisions of "Translations:Part Cone/9/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Defaultní hodnoty vytvoří zkrácený parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na p...")
 
 
Line 1: Line 1:
Defaultní hodnoty vytvoří zkrácený parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na počáteční bod (bod 0,0,0). Parametr úhel umožňuje vytváření částečného kuželu (defaultně je nastavený na 360°) a poloměry 1 a 2 korespondují se základnou a vrchní plochou komolého kuželu.
+
Defaultní hodnoty vytvoří komolý parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na počáteční bod (bod 0,0,0). Parametr úhel umožňuje vytváření částečného kuželu (defaultně je nastavený na 360°) a poloměry 1 a 2 korespondují se základnou a vrchní plochou komolého kuželu.

Latest revision as of 19:08, 14 July 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Part Cone)
'''Result:''' The default values create a truncated parametric cone, defined by {{incode|Radius1}}, {{incode|Radius2}}, {{incode|Height}}, and {{incode|Angle}} parameters. The default cone will be positioned at origin (point 0,0,0) on creation. The angle parameter permits the creation of a portion of cone (it is set to 360° by default), and the radius 1 and 2 correspond to base and top radius of the truncated cone.
TranslationDefaultní hodnoty vytvoří komolý parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na počáteční bod (bod 0,0,0). Parametr úhel umožňuje vytváření částečného kuželu (defaultně je nastavený na 360°) a poloměry 1 a 2 korespondují se základnou a vrchní plochou komolého kuželu.

Defaultní hodnoty vytvoří komolý parametrický kužel definovaný poloměrem 1, poloměrem 2, výškou a úhlem. Defaultní kužel bude při vytvoření pozicován na počáteční bod (bod 0,0,0). Parametr úhel umožňuje vytváření částečného kuželu (defaultně je nastavený na 360°) a poloměry 1 a 2 korespondují se základnou a vrchní plochou komolého kuželu.