Translations:Part Cone/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:36, 7 February 2020 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Part Cone.svg Part: Stożek

Lokalizacja w menu
Part → Prymitywy → Stożek
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Prymitywy