Translations:Part Cone/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 20:25, 22 November 2019 by Kaktus (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Part Cone.svg Part Cone

Lokalizacja w menu
Part → Cone
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
[[Part_CreatePrimitives Part CreatePrimitives]]