Translations:Part Boolean/1/pl

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Part Boolean.svg Działania logiczne na bryłach

Lokalizacja w menu
Część → Booleans
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Suma obiektów, Część wspólna obiektów oraz Part Cut