Translations:Part Boolean/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 15:20, 29 May 2020 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Part Boolean.svg Działania logiczne na bryłach

Lokalizacja w menu
Część → Booleans
Środowisko pracy
Part
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
Suma obiektów, Część wspólna obiektów oraz Part Cut