Translations:PartDesign Workbench/73/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:00, 27 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "*32px Eskizlerle çıkar:İki veya daha fazla eskiz arasında geçiş yaparak katı bir şekil oluşt...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  • PartDesign SubtractiveLoft.png Eskizlerle çıkar:İki veya daha fazla eskiz arasında geçiş yaparak katı bir şekil oluşturur ve onu aktif gövdeden çıkarır.