Translations:PartDesign Workbench/1/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:18, 27 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "{{VeryImportantMessage|FreeCAD'in 0.17 sürümüyle birlikte, Parça tasarım tezgahında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu belge, bu yeni...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
FreeCAD'in 0.17 sürümüyle birlikte, Parça tasarım tezgahında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu belge, bu yeni sürümle ilgilidir. FreeCAD 0.16 kullanıcıları, eski Parça tasarım tezgahı belgelerine bakınız.