Translations:PartDesign MultiTransform/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:51, 7 March 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "==Omezení== * Transformace měřítka by neměla být první transformací v seznamu * Transformace měřítka se musí vyskytovat tolikrát jako jako transformace, která j...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Omezení

  • Transformace měřítka by neměla být první transformací v seznamu
  • Transformace měřítka se musí vyskytovat tolikrát jako jako transformace, která jí právě předchází v seznamu
  • Na další omezení se podívejte na lineární vzorek