Difference between revisions of "Translations:Manual:Creating FEM analyses/3/pl"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Uzyskanie takiej symulacji odbywa się w programie FreeCAD za pomocą środowiska MES. Składa się na to kilka kroków: Przygotowanie geometrii, ustawienie...")
 
 
Line 1: Line 1:
Uzyskanie takiej symulacji odbywa się w programie FreeCAD za pomocą środowiska [[FEM_Module/pl|MES]]. Składa się na to kilka kroków: Przygotowanie geometrii, ustawienie jej materiału, wykonanie siatki, podział na mniejsze części, tak jak to robiliśmy w rozdziale [[Manual:Preparing_models_for_3D_printing/pl|Przygotowanie obiektów do druku 3D]], a na koniec obliczenie symulacji.
+
Uzyskanie takiej symulacji odbywa się w programie FreeCAD za pomocą środowiska [[FEM_Workbench/pl|MES]]. Składa się na to kilka kroków: Przygotowanie geometrii, ustawienie jej materiału, wykonanie siatki, podział na mniejsze części, tak jak to robiliśmy w rozdziale [[Manual:Preparing_models_for_3D_printing/pl|Przygotowanie obiektów do druku 3D]], a na koniec obliczenie symulacji.

Latest revision as of 19:31, 21 August 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Manual:Creating FEM analyses)
Obtaining such simulation is done in FreeCAD with the [[FEM_Workbench|FEM Workbench]]. There are a number of steps: Preparing the geometry, setting its material, performing the meshing, division into smaller parts, like we did in the [[Manual:Preparing models for 3D printing|Preparing objects for 3D printing]] chapter, and finally calculating the simulation.
TranslationUzyskanie takiej symulacji odbywa się w programie FreeCAD za pomocą środowiska [[FEM_Workbench/pl|MES]]. Składa się na to kilka kroków: Przygotowanie geometrii, ustawienie jej materiału, wykonanie siatki, podział na mniejsze części, tak jak to robiliśmy w rozdziale [[Manual:Preparing_models_for_3D_printing/pl|Przygotowanie obiektów do druku 3D]], a na koniec obliczenie symulacji.

Uzyskanie takiej symulacji odbywa się w programie FreeCAD za pomocą środowiska MES. Składa się na to kilka kroków: Przygotowanie geometrii, ustawienie jej materiału, wykonanie siatki, podział na mniejsze części, tak jak to robiliśmy w rozdziale Przygotowanie obiektów do druku 3D, a na koniec obliczenie symulacji.