Translations:Main Page/6/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:58, 7 April 2013 by Normandc (talk | contribs) (Created page with "FreeCAD kılavuzu programın kullanımı hakkında süreç içerisinde yeni gelişme ve uygulamalar ile ilgili belgeler sağlamaktadır. Çok fazla belgelendirme sorunu var, b...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD kılavuzu programın kullanımı hakkında süreç içerisinde yeni gelişme ve uygulamalar ile ilgili belgeler sağlamaktadır. Çok fazla belgelendirme sorunu var, bu sebeple katılmak ve katkıda bulunma konusunda çekinmeyin!