Translations:Macro Mouse Cross/7/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:12, 16 December 2018 by Mario52 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Omezení

Kurzor může měnit vzhled v závislosti na používané pracovní ploše, musí opakovat funkci.
Kurzor může být nahrazen jiným posuvníkem (např. rozšíření okna, rohu, ...).
Mřížka je permanentní.
Zbytek rezidentního makra.