Translations:Macro Mouse Cross/7/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:13, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Omezení

Kurzor může měnit vzhled v závislosti na používané pracovní ploše, musí opakovat funkci.
Kurzor může být nahrazen jiným posuvníkem 'např. rozšíření okna, rohu, ...).
Mřížka je permanentní.
Zbytek rezidentního makra.