Translations:Macro Mouse Cross/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:03, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Použití

  1. Stiskněte klávesu C pro aktivaci křížku.
  2. Stiskněte klávesu A pro aktivaci šipky.
  3. Stiskněte klávesu G pro aktivaci mřížky.