Translations:Macro FCInfo Alternate Linux/1/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 12:08, 18 December 2018 by Mario52 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FCInfo.png Macro FCInfo Alternate Linux

Popis
Vrátí sadu informací o formuláři. (pouze pro PyQt4)

Version macro : 1.12
Date last modification : 2014-03-05
Autor
Mario52
Download
None
Odkazy
Verze
1.12
Datum poslední úpravy
2014-03-05
Verze FreeCAD
None
Výchozí zástupce
None
Viz též
None