Translations:Macro FCInfo/7/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:57, 5 February 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Soubor můůže být vytvořen tlačítkem Save. Takto je vytvořen soubor jako .csv soubor, data mohou být prohlížena v tabulkovém editoru.

Skript

Zkopírujte obsah tohoto makra do souboru nazvaného "FCInfo.FCMacro" (ve Windowsech) do "C:\Program Files\FreeCAD0.13".
Nebo přímo do okna FreeCADu
Ikona musí být ve stejném adresáři jako je makro pro Windows "C:\Program Files\FreeCAD0.13".
Klikněte na obrázky ikon FCInfo.png FCInfoSpreadsheet.png a pravým tlačítkem je "Uložte jako" (neměňte jméno) (originál - Download image positioning on the icon FCInfo.png FCInfoSpreadsheet.png and then drag the mouse right click "save as" (do not change the name))