Translations:Macro FCInfo/4/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:29, 5 February 2014 by Honza32 (talk | contribs) (Created page with "===Použití=== Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací. Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je '''mm''' pro...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Použití

Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací. Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je mm pro kažbý nový výběr, vrací vždy délku v mm a úhel v dekadických stupních.