Difference between revisions of "Translations:Macro FCInfo/4/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "===Použití=== Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací. Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je '''mm''' pro...")
 
Line 2: Line 2:
 
Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací.  
 
Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací.  
 
Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je '''mm''' pro kažbý nový výběr, vrací vždy délku v '''mm''' a úhel v '''dekadických stupních'''.
 
Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je '''mm''' pro kažbý nový výběr, vrací vždy délku v '''mm''' a úhel v '''dekadických stupních'''.
 +
*{{KEY|Read}} : Otevře soubor '''.FCInfo''' *{{KEY|Save}} : Uloží soubor '''.FCInfo''' *{{KEY|Exit}} : Ukončí makro a vymaže je z paměti.
 +
*{{KEY|Ref}} : Aktualizuje zobrazení reportu na displeji

Revision as of 13:01, 18 May 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Macro FCInfo)
==Utilisation==
Select an object or launch the application and select an object, and a series of informations appear.
His calculations based on unity of FreeCAD, which is the '''mm''' to each new selection, the length unit always comes back on '''mm''' and angle on '''decimal degrees'''.
[[File:Macro FCInfo 06.png|200px|left|upper window]][[File:Macro FCInfo 07.png|200px|lower window]]
Translation===Použití===
Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací. 
Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je '''mm''' pro kažbý nový výběr, vrací vždy délku v '''mm''' a úhel v '''dekadických stupních'''.
*{{KEY|Read}} : Otevře soubor '''.FCInfo''' *{{KEY|Save}} : Uloží soubor '''.FCInfo''' *{{KEY|Exit}} : Ukončí makro a vymaže je z paměti.
*{{KEY|Ref}} : Aktualizuje zobrazení reportu na displeji

Použití

Vyberete objekt nebo spustíte aplikaci a vyberete objekt a zobrazí se řada informací. Jeho výpočty založené na jednotce FreeCADu, což je mm pro kažbý nový výběr, vrací vždy délku v mm a úhel v dekadických stupních.

  • Read : Otevře soubor .FCInfo *Save : Uloží soubor .FCInfo *Exit : Ukončí makro a vymaže je z paměti.
  • Ref : Aktualizuje zobrazení reportu na displeji