Translations:Macro Draw 2D Function/2/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 12:57, 18 May 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Použijete k nakreslení funkce popsané "rovnicí" [z=F(x)] (Z-X rovina). Příklad ukázaný zde generuje parabolu.
Nemá žádné dialogové okno. Je potřeba definovat :
F = proměnná použitá ve funkci,
X = iniciační hodnota x,
Nb = počet kroků,
Z = funkce vyjádřená x
ZZ = funkce vyjádřená xx