Translations:Localisation Sidebar/1/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:53, 4 January 2020 by Kaktus (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Lokalizacja to proces dostarczania oprogramowania z wielojęzycznym interfejsem użytkownika. Dokumentacja Wiki może być również zlokalizowana, jak opisano w sekcji Tłumaczenie Wiki FreeCAD.