Translations:Installing on Windows/9/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:00, 25 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Sınırlı kullanıcı arayüzü

Yükleyici tarafından izin verilen kullanıcı kontrolü miktarı / q seçenekleriyle kontrol edilebilir: