Translations:Install on Windows/27/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 23:05, 25 January 2019 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bir yönetimsel kurulum için belirli bir kaldırma prosedürü yoktur - Basitçe hiç bir kullanıcı kullanmıyorsa hedef dizini silin.