Translations:Getting started/40/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:09, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Yapı Tezgahı,FreeCAD'e eklediği [http://en.wikipedia.org/wiki/Building_Information_Modeling BIM(Yapı bilgi modelleme)] araçlarla, parametreli nesnelerden...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Yapı Tezgahı,FreeCAD'e eklediği BIM(Yapı bilgi modelleme) araçlarla, parametreli nesnelerden oluşan mimari modeller yapmanızı sağlar. Yapı tezgahı, Taslak ve Eskiz gibi tezgahlarla birlikte sık kullanılır. Tüm Taslak araçları ayrıca Yapı tezgahında bulunur ve çoğu Yapı aracı Taslak yardımcı sistemlerini kullanır.