Translations:Getting started/40/cs

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search

Pracovní plocha Architektura přidává do FreeCADu nástroj BIM, který umožňuje vytvářet stavební modely s parametrickými objekty. Pracovní plocha Architektura se opírá o další modely jako je Kreslení a Náčrt. Všechny nástroje Kreslení jsou přítomny i v pracovní ploše Architektura a většina nástrojů z Architektury používá pomocný kreslicí systém z Kreslení.