Translations:Getting started/4/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 13:13, 20 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "FreeCad, bir 3D CAD/CAE About FreeCAD|parametrik modelleme uygulamasıdır. Öncelikle mekanik tasarım için üretilmiş olup, aynı zamanda hassasiyet isteyen 3D modelleme...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCad, bir 3D CAD/CAE [[About FreeCAD|parametrik modelleme uygulamasıdır. Öncelikle mekanik tasarım için üretilmiş olup, aynı zamanda hassasiyet isteyen 3D modelleme ile model kayıtları üzerinde ayarlama gerektiren tüm alanlarda kullanılabilir.