Translations:Getting started/39/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:32, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

pracovní plocha Kreslení nabízí 2D nástroje trochu jednodušší, než jaké najdete v tradičních 2D CAD aplikacích jako je AutoCAD. Nicméně, kreslení ve 2D je mimo hlavní směr sféry FreeCADu, neočekávejte, že zde najdete plný rozsah nástrojů, které nabízejí tyto jednoúčelové aplikace. Většina nástrojů Kreslení nepracuje pouze ve 2D, ale také v plném 3D prostoru a využívají výhod pomocných systémů jako jsou pracovní roviny a zachycování/uchopování objektů.