Difference between revisions of "Translations:Getting started/39/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
!!FUZZY!![[Draft Workbench/cs|pracovní plocha Kreslení]] nabízí 2D nástroje trochu jednodušší, než jaké najdete v tradičních 2D CAD aplikacích jako je [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD AutoCAD]. Nicméně, kreslení ve 2D je mimo hlavní směr sféry FreeCADu, neočekávejte, že zde najdete plný rozsah nástrojů, které nabízejí tyto jednoúčelové aplikace. Většina nástrojů Kreslení nepracuje pouze ve 2D, ale také v plném 3D prostoru a využívají výhod pomocných systémů jako jsou [[Draft SelectPlane/cs|pracovní roviny]] a [[Draft_Snap/cs|zachycování/uchopování objektů]].
+
[[Draft Workbench/cs|pracovní plocha Kreslení]] nabízí 2D nástroje trochu jednodušší, než jaké najdete v tradičních 2D CAD aplikacích jako je [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD AutoCAD]. Nicméně, kreslení ve 2D je mimo hlavní směr sféry FreeCADu, neočekávejte, že zde najdete plný rozsah nástrojů, které nabízejí tyto jednoúčelové aplikace. Většina nástrojů Kreslení nepracuje pouze ve 2D, ale také v plném 3D prostoru a využívají výhod pomocných systémů jako jsou [[Draft SelectPlane/cs|pracovní roviny]] a [[Draft_Snap/cs|zachycování/uchopování objektů]].

Revision as of 18:32, 10 November 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Getting started)
The [[Draft_Workbench|Draft Workbench]] offers you 2D tools somewhat similar to what you can find in traditional 2D CAD applications such as [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD AutoCAD]. However, 2D drafting being far away from the scope of FreeCAD, don't expect to find there the full array of tools that these dedicated applications offer. Most of the Draft tools work not only in a 2D plane but also in the full 3D space, and benefit from special helper systems such as [[Draft_SelectPlane|Work planes]] and [[Draft_Snap|object snapping]].
Translation[[Draft Workbench/cs|pracovní plocha Kreslení]] nabízí 2D nástroje trochu jednodušší, než jaké najdete v tradičních 2D CAD aplikacích jako je [https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD AutoCAD]. Nicméně, kreslení ve 2D je mimo hlavní směr sféry FreeCADu, neočekávejte, že zde najdete plný rozsah nástrojů, které nabízejí tyto jednoúčelové aplikace. Většina nástrojů Kreslení nepracuje pouze ve 2D, ale také v plném 3D prostoru a využívají výhod pomocných systémů jako jsou [[Draft SelectPlane/cs|pracovní roviny]] a [[Draft_Snap/cs|zachycování/uchopování objektů]].

pracovní plocha Kreslení nabízí 2D nástroje trochu jednodušší, než jaké najdete v tradičních 2D CAD aplikacích jako je AutoCAD. Nicméně, kreslení ve 2D je mimo hlavní směr sféry FreeCADu, neočekávejte, že zde najdete plný rozsah nástrojů, které nabízejí tyto jednoúčelové aplikace. Většina nástrojů Kreslení nepracuje pouze ve 2D, ale také v plném 3D prostoru a využívají výhod pomocných systémů jako jsou pracovní roviny a zachycování/uchopování objektů.