Translations:Getting started/38/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:20, 9 November 2019 by Mario52 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Środowiska pracy Draft i Arch zachowują się nieco inaczej niż pozostałe omówione powyżej. Chociaż przestrzegają tych samych zasad, które są wspólne dla wszystkich we FreeCAD. Krótko mówiąc, podczas gdy Sketcher i PartDesign są stworzone przede wszystkim do projektowania pojedynczych elementów, Draft i Arch są stworzone, aby ułatwić pracę z kilkoma prostszymi obiektami.