Translations:Getting started/38/hr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:48, 28 August 2021 by Heda (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!Nacrt i Arhitekt ponašaju se malo drugačije od ostalih radnih radnih ploča gore, iako slijede ista pravila, koja su zajednička svima FreeCAD-u. Ukratko, dok su Sketcher (Skiciraj) i PartDesign (Dizajniranje dijelova) primarno dizajnirani za pojedinačne komade, Nacrt i Arhitekt su napravljeni da olakšaju vaš rad kada radite s nekoliko jednostavnijih objekata.