Translations:Getting started/38/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:31, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Pracovní plocha Kreslení a pracovní plocha Architektura se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dodržují stejná pravidla, která jsou společná celému FreeCADu. Ve zkratce, zatímco plochy Náčrt a Návrh dílu jsou primárně yrčeny k návrhu jednotlivých částí, plochy Kreslení a Architektura by měly usnadnit práci s několika jednoduššími objekty.