Difference between revisions of "Translations:Getting started/38/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "Pracovní plocha Kreslení a pracovní plocha Architektura se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dod...")
 
Line 1: Line 1:
[[Draft Workbench/cs|Pracovní plocha Kreslení]] a [[Arch Workbench/cs|pracovní plocha Architektura]] se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dodržují stejná pravidla, která jsou společná celému FreeCADu. Ve zkratce, zatímco plochy Náčrt a Návrh dílu jsou primárně yrčeny k návrhu jednotlivých částí, plochy Kreslení a Architektura by měly usnadnit práci s několika jednoduššími objekty.
+
[[Draft Workbench/cs|Pracovní plocha Kreslení]] a [[Arch Module/cs|pracovní plocha Architektura]] se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dodržují stejná pravidla, která jsou společná celému FreeCADu. Ve zkratce, zatímco plochy Náčrt a Návrh dílu jsou primárně yrčeny k návrhu jednotlivých částí, plochy Kreslení a Architektura by měly usnadnit práci s několika jednoduššími objekty.

Revision as of 18:31, 10 November 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Getting started)
The [[Draft_Workbench|Draft Workbench]] and [[Arch_Workbench|Arch Workbench]] behave a bit differently than the other workbenches above, although they follow the same rules, which are common to all of FreeCAD. In short, while the Sketcher and PartDesign are made primarily to design single pieces, Draft and Arch are made to ease your work when working with several, simpler objects.
Translation[[Draft Workbench/cs|Pracovní plocha Kreslení]] a [[Arch Module/cs|pracovní plocha Architektura]] se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dodržují stejná pravidla, která jsou společná celému FreeCADu. Ve zkratce, zatímco plochy Náčrt a Návrh dílu jsou primárně yrčeny k návrhu jednotlivých částí, plochy Kreslení a Architektura by měly usnadnit práci s několika jednoduššími objekty.

Pracovní plocha Kreslení a pracovní plocha Architektura se chovají trochu jinak než předešlé pracovní plochy, ačkoli dodržují stejná pravidla, která jsou společná celému FreeCADu. Ve zkratce, zatímco plochy Náčrt a Návrh dílu jsou primárně yrčeny k návrhu jednotlivých částí, plochy Kreslení a Architektura by měly usnadnit práci s několika jednoduššími objekty.