Translations:Getting started/38/bg

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:57, 17 January 2017 by Dimo (talk | contribs) (Created page with "Работните плотове Draft и Архитектура са по-различни от гореописаните рабо...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Работните плотове Draft и Архитектура са по-различни от гореописаните работни плотове, макар и да следват някои от същите общи правила. На кратко, докато Плотовете за Скициране с Ограничения, и за дизайн на елементи да са основно за работа върху един елемент, плотовете Draft и Архитектура се използват за работа с няколко по-малки обекти.