Translations:Getting started/28/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 09:29, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "# Yeni bir eskiz oluşturun # Kapalı bir şekil çizin(tüm noktaların birleştirildiğinden emin olun) # Eskizi kapatın # Kalınlık ver aracıyla 3D katıya dönüştür...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Yeni bir eskiz oluşturun
  2. Kapalı bir şekil çizin(tüm noktaların birleştirildiğinden emin olun)
  3. Eskizi kapatın
  4. Kalınlık ver aracıyla 3D katıya dönüştürün.
  5. Katı üzerinde bir yüz seçin
  6. İkinci bir eskiz oluşturun(Eskiz seçilen yüz üzerinde çizilmelidir)
  7. Kapalı bir şekil çizin
  8. Eskizi kapatın
  9. İlk nesne üzerinde, ikinci eskizden bir cep oluşturun.(Eskize derinlik vererek nesne üzerinde, eskiz kadar kısmı nesneden çıkarmış oluyoruz)