Translations:Getting started/28/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:30, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. Vytvoření nového náčrtu
  2. Nakreslení uzavřeného tvaru (ujistěte se, že všechny body jsou spojeny)
  3. Uzavřete náčrt
  4. Pomocí nástroje Blok (Pad) z něj vytvořte 3D těleso
  5. Vyberte jeden povrch vysunutého objemu
  6. Vytvořte druhý náčrt (tentokrát bude nakreslen na povrchu vybrané plochy)
  7. Nakreslete uzavřený tvar
  8. Uzavřete náčrt
  9. Z druhéno náčrtu vytvořte Kapsu (Pocket) na prvním objektu