Translations:Getting started/27/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 09:19, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Eskiz ile yapılan bu 2D şekiller, Parça Dizayn tezgahında çok fazla kullanılır, örneğin 3D nesne oluşturmak veya nesnenizin gövdesinden oyulacak alanların yüzeyle...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Eskiz ile yapılan bu 2D şekiller, Parça Dizayn tezgahında çok fazla kullanılır, örneğin 3D nesne oluşturmak veya nesnenizin gövdesinden oyulacak alanların yüzeylerini çizmek gibi. Tipik bir Parça Dizayn tezgah iş akışı aşağıdaki gibidir: