Difference between revisions of "Translations:Getting started/27/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
Tyto 2D tvary vytvořené v Náčrtu jsou často používány v pracovní ploše Návrh dílu, např. vysunutí tvaru nebo kreslení oblastí na plochách Vašich objektů, které budou následně odebrány z hlavního objemu objektu. Toto je typický pracovní postup Návrhu dílu:
+
Tyto 2D tvary vytvořené v Náčrtu jsou často používány v pracovní ploše Návrh dílu, např. vytvoření 3D objemu nebo kreslení oblastí na plochách Vašich objektů, které budou následně odebrány z hlavního objemu objektu. Toto je typický pracovní postup Návrhu dílu:

Latest revision as of 18:22, 10 November 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Getting started)
Those 2D shapes made with the sketcher are used a lot in the PartDesign workbench, for example to create 3D volumes, or to draw areas on the faces of your object that will then be hollowed from its main volume. This is a typical PartDesign workflow:
TranslationTyto 2D tvary vytvořené v Náčrtu jsou často používány v pracovní ploše Návrh dílu, např. vytvoření 3D objemu nebo kreslení oblastí na plochách Vašich objektů, které budou následně odebrány z hlavního objemu objektu. Toto je typický pracovní postup Návrhu dílu:

Tyto 2D tvary vytvořené v Náčrtu jsou často používány v pracovní ploše Návrh dílu, např. vytvoření 3D objemu nebo kreslení oblastí na plochách Vašich objektů, které budou následně odebrány z hlavního objemu objektu. Toto je typický pracovní postup Návrhu dílu: