Translations:Getting started/26/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 09:06, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Parça Dizayn Tezgahı,diğer bir tezgahı,Eskiz Tezgahını çok sık kullanır. Eskiz,2D çizilen şekilleri, ölçülendirilmiş 2D şekile çevirmen...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Parça Dizayn Tezgahı,diğer bir tezgahı,Eskiz Tezgahını çok sık kullanır. Eskiz,2D çizilen şekilleri, ölçülendirilmiş 2D şekile çevirmenizi sağlar. Örneğin,bir dikdörtgen çizebilir ve kenarlardan birine uzunluk ölçüsü vererek diğer tarafın boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan tarafın ölçüsü (yapılan ayar değiştirilmedikçe) değiştirilemez.