Translations:Getting started/26/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 17:59, 19 February 2014 by Renatorivo (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Pracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - pracovní plochu Náčrt. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení vázaných 2D tvarů, což znamená, že některé části Vašich 2D tvarů mohou mít vzájemné vazby. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr.