Translations:Getting started/26/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 18:22, 10 November 2014 by Honza32 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - pracovní plochu Náčrt. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení 2D tvarů, které jsou definovány vazbami mezi 2D tvary. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr (dokud jení vazba změněna).