Difference between revisions of "Translations:Getting started/26/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
Pracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - [[Sketcher Workbench/cs|pracovní plochu Náčrt]]. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení vázaných 2D tvarů, což znamená, že některé části Vašich 2D tvarů mohou mít vzájemné vazby. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr.
+
Pracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - [[Sketcher Workbench/cs|pracovní plochu Náčrt]]. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení 2D tvarů, které jsou definovány vazbami mezi 2D tvary. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr (dokud jení vazba změněna).

Latest revision as of 18:22, 10 November 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Getting started)
The PartDesign workbench makes heavy use of another workbench, the [[Sketcher_Workbench|Sketcher Workbench]]. The sketcher allows you to draw 2D shapes, which are defined by applying Constraints to the 2D shape. For example, you might draw a rectangle and set the size of a side by applying a length constraint to one of the sides. That side then cannot be resized anymore (unless the constraint is changed).
TranslationPracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - [[Sketcher Workbench/cs|pracovní plochu Náčrt]]. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení 2D tvarů, které jsou definovány vazbami mezi 2D tvary. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr (dokud jení vazba změněna).

Pracovní plocha Návrh dílu silně využívá jinou pracovní plochu - pracovní plochu Náčrt. Plocha náčrtu vám umožňuje kreslení 2D tvarů, které jsou definovány vazbami mezi 2D tvary. Například můžete nakreslit obdélník a nastavit vazbu délky na jednu z jeho stran. U této strany už pak dále dále nejde změnt rozměr (dokud jení vazba změněna).