Translations:Getting started/19/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 07:00, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs) (Created page with "Ayrıca Görünüm menüsünde, Görünüm araç çubuğunda ve sayı kısayol tuşlarıyla ({{KEY|1}}, {{KEY|2}}, vb...). kullanılabilen ön tanımlı(üstten görünüm, ö...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ayrıca Görünüm menüsünde, Görünüm araç çubuğunda ve sayı kısayol tuşlarıyla (1, 2, vb...). kullanılabilen ön tanımlı(üstten görünüm, önden görünüm vb.) görünümleri kullanabilirsiniz. Bir nesne üzerinde veya 3D görünümde boş alanda sağ tıklayarak, özel görünüm seçebilir veya Ağaç görünümünde bir nesnenin yerini bulma gibi bazı genel işlemlere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz.