Translations:Getting started/18/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 22:14, 20 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search
Seçme Taşıma Zumlamak Görünümü döndür
Birinci yöntem
Görünümü döndür
Alternatif yöntem
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Seçmek istediğiniz nesne üzerinde sol fare tuşuna basın.

Ctrl tuşunu basılı tutmak birden fazla nesnenin seçimini sağlar.

Fare orta tuşunu basılı tutun ve fareyi hareket ettirin. Nesneyi büyütmek/küçültmek için fare tekerleğini kullanın.

Fare orta tuşuna tıklamak, nesneyi imlecin bulunduğu konuma getirir..

Fare orta tuşunu basılı tutun, fare sol tuşuna basın ve tutun, fareyi hareket ettirin.

Orta fare düğmesine basıldığında imleç konumu, dönme merkezini belirler. Dönme, merkezinin etrafında dönen bir topun dönmesi gibi çalışır. Tuşlar, fare hareketini durdurmadan önce serbest bırakılırsa, görünüm dönmeyedevam eder .

Farenin orta düğmesiyle çift tıklandığında yeni bir dönüş merkezi belirlenir.

Fare orta tuşunu basılı tutun, sonra fare sağ tuşunu basılı tutun, fareyi hareket ettirin.

Bu yöntemle farenin sağ tuşu basılı tutulduktan sonra, orta fare tuşu serbest bırakılabilir.

Fareyi sağ elleriyle kullanan kullanıcılar, bu yöntemi ilk yöntemden daha kolay bulabilirler.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Pan mode: Ctrl tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. introduced in version 0.17 Zoom mode: Ctrl ve Shift tuşlarını basılı tutun, fare sağ tuşuna tıklayın, fareyi hareket ettirin. introduced in version 0.17 Rotate mode:Shift tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. introduced in version 0.17