Difference between revisions of "Translations:Getting started/18/tr"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
Line 11: Line 11:
 
{{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutmak birden fazla nesnenin seçimini sağlar.
 
{{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutmak birden fazla nesnenin seçimini sağlar.
 
|Pan_text=Fare orta tuşunu basılı tutun ve fareyi hareket ettirin.
 
|Pan_text=Fare orta tuşunu basılı tutun ve fareyi hareket ettirin.
|Pan_mode_text=Taşıma Yöntemi:  {{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. {{Version|0.17}}
+
|Pan_mode_text=Taşıma Yöntemi:  {{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. {{Version|sürüm 0.17}}
 
|Zoom_text=Nesneyi büyütmek/küçültmek için fare tekerleğini kullanın.
 
|Zoom_text=Nesneyi büyütmek/küçültmek için fare tekerleğini kullanın.
  

Revision as of 22:20, 20 December 2018

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Getting started)
{{CAD Navigation
|Select_name=Select
|Pan_name=Pan
|Zoom_name=Zoom
|Rotate_view_name=Rotate view<br>First method
|Rotate_view_alt_name=Rotate view<br>Alternate method
|Ctrl={{KEY|Ctrl}}
|Shift={{KEY|Shift}}
|Select_text=Press the left mouse button over an object you want to select.
Translation{{CAD Navigation
|Select_name=Seçme
|Pan_name=Taşıma
|Zoom_name=Zumlamak
|Rotate_view_name=Görünümü döndür<br>Birinci yöntem
|Rotate_view_alt_name=Görünümü döndür<br>Alternatif yöntem
|Ctrl={{KEY|Ctrl}}
|Shift={{KEY|Shift}}
|Select_text=Seçmek istediğiniz nesne üzerinde sol fare tuşuna basın.

{{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutmak birden fazla nesnenin seçimini sağlar.
|Pan_text=Fare orta tuşunu basılı tutun ve fareyi hareket ettirin.
|Pan_mode_text=Taşıma Yöntemi:  {{KEY|Ctrl}} tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. {{Version|sürüm 0.17}}
|Zoom_text=Nesneyi büyütmek/küçültmek için fare tekerleğini kullanın.

Fare orta tuşuna tıklamak, nesneyi imlecin bulunduğu konuma getirir..
|Zoom_mode_text=Zumlama Yöntemi: {{KEY|Ctrl}} ve {{KEY|Shift}} tuşlarını basılı tutun, fare sağ tuşuna tıklayın, fareyi hareket ettirin. {{Version|0.17}}
|Rotate_view_text=Fare orta tuşunu basılı tutun, fare sol tuşuna basın ve tutun, fareyi hareket ettirin.

Orta fare düğmesine basıldığında imleç konumu, dönme merkezini belirler. Dönme, merkezinin etrafında dönen bir topun dönmesi gibi çalışır. Tuşlar, fare hareketini durdurmadan önce serbest bırakılırsa, görünüm [[spinning|dönmeye ]]  devam eder .

Farenin orta düğmesiyle çift tıklandığında yeni bir dönüş merkezi belirlenir. 
|Rotate_view_mode_text=Döndürme Yötemi:{{KEY|Shift}} tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. {{Version|0.17}}
|Rotate_view_alt_text=Fare orta tuşunu basılı tutun, sonra fare sağ tuşunu basılı tutun, fareyi hareket ettirin.

Bu yöntemle farenin sağ tuşu basılı tutulduktan sonra, orta fare tuşu serbest bırakılabilir.

Fareyi sağ elleriyle kullanan kullanıcılar, bu yöntemi ilk yöntemden daha kolay bulabilirler.
}}
Seçme Taşıma Zumlamak Görünümü döndür
Birinci yöntem
Görünümü döndür
Alternatif yöntem
Hand cursor.png Pan cursor.png Zoom cursor.png Rotate cursor.png Rotate cursor.png
Mouse LMB.svg Mouse MMB hold.svg Mouse MMB rotate.svg Mouse MMB+LMB hold.svg Mouse MMB+RMB hold.svg
Seçmek istediğiniz nesne üzerinde sol fare tuşuna basın.

Ctrl tuşunu basılı tutmak birden fazla nesnenin seçimini sağlar.

Fare orta tuşunu basılı tutun ve fareyi hareket ettirin. Nesneyi büyütmek/küçültmek için fare tekerleğini kullanın.

Fare orta tuşuna tıklamak, nesneyi imlecin bulunduğu konuma getirir..

Fare orta tuşunu basılı tutun, fare sol tuşuna basın ve tutun, fareyi hareket ettirin.

Orta fare düğmesine basıldığında imleç konumu, dönme merkezini belirler. Dönme, merkezinin etrafında dönen bir topun dönmesi gibi çalışır. Tuşlar, fare hareketini durdurmadan önce serbest bırakılırsa, görünüm dönmeye devam eder .

Farenin orta düğmesiyle çift tıklandığında yeni bir dönüş merkezi belirlenir.

Fare orta tuşunu basılı tutun, sonra fare sağ tuşunu basılı tutun, fareyi hareket ettirin.

Bu yöntemle farenin sağ tuşu basılı tutulduktan sonra, orta fare tuşu serbest bırakılabilir.

Fareyi sağ elleriyle kullanan kullanıcılar, bu yöntemi ilk yöntemden daha kolay bulabilirler.

Ctrl+Mouse RMB.svg Ctrl+Shift+Mouse RMB.svg Shift+Mouse RMB.svg
Taşıma Yöntemi: Ctrl tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. introduced in version sürüm 0.17 Zumlama Yöntemi: Ctrl ve Shift tuşlarını basılı tutun, fare sağ tuşuna tıklayın, fareyi hareket ettirin. introduced in version 0.17 Döndürme Yötemi:Shift tuşunu basılı tutun, fare sağ tuşunu tıklayın, fareyi hareket ettirin. introduced in version 0.17