Translations:Getting started/12/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 19:40, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

FreeCAD arayüzünün arkasındaki anlayış, onun çalışma tezgahlarına ayrılmasıdır.Bir çalışma tezgahı, Mesh çizimi veya 2D nesnelerin çizimi veya limitli taslaklar gibi belirli işler için uygun araçlardan oluşan koleksiyondur.Aktif çalışma tezgahı, Tezgah seçiciden değiştirilebilir(6).Her tezgah içerisinde bulunan araçlar, diğer tezgahlardan ve makro olarak adlandırılan kullanıcı tarafından oluşturulan araçlar da eklenerek özelleştirilebilir. Parça dizaynı tezgahı ve Parça tezgahı, yaygın olarak kullanılan, çalışma başlangıç noktalarıdır.