Translations:Getting started/11/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 06:21, 21 December 2018 by Skywalker21 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  1. 3D görünüm alanı, belge içeriğini gösterir.
  2. Ağaç görünüm alanı, belge içeriğindeki tüm nesnelerin hiyerarşisini ve yapım aşamalarını gösterir.
  3. Özellik editörü, seçilen nesnenin özellikleri görüntülenebilir veya değişiklikler yapılabilir.
  4. Rapor görünüm alanı (veya çıktı penceresi), FreeCAD'e ait mesajlar,uyarılar ve hata mesajları görüntülenir.
  5. Python konsolu(komut satırı), FreeCAD tarafından çalıştırılan tüm komutlar görüntülenir ve Python kodu yazılabilir.
  6. Tezgah seçici, aktif tezgahın seçildiği yer.