Translations:Feature list/5/cs

From FreeCAD Documentation
Revision as of 21:57, 24 August 2021 by Roy 043 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

!!FUZZY!!*

Feature1.jpg

Založeno na kompletní Open CASCADE Technologii konstrukčního jádra umožňujícího komplexní 3D operace na komplexních tvarových typech s nativní podporou konceptů jako jsou B-rep, NURB křivky a povrchy, širokou oblast konstrukčních entit, logických operací a zaoblení a zabudovanou podporu pro STEP a IGES formáty

 • Feature3.jpg
  Plně parametrický model. Všechny objekty FreeCADu jsou nativně parametrické, což znamená, že jejich tvar může být založen na vlastnostech nebo dokonce záviset na jiných objektech, všechny změny jsou přepočítávány na požádání a zaznamenávány do undo/redo zásobníku (lze se při kreslení vracet několik kroků zpět nebo vpřed). Snadno mohou bát přidávány nové objektové typy a mohou být dokonce i plně programovány v Pythonu
 • Feature4.jpg
  Modulární architektura dovoluje pluginy (moduly) pro přidávání dalších funkcionalit k základní aplikaci. Tato rozšíření mohou být tak komplexní jako jsou celé nové aplikace programované v C++ nabo až tak jednoduché jako jsou skripty v Pythonu nebo samozaznamenávaná makra. Máte kompletní přístup ze zabudovaného interpreteru Pythonu, maker nebo externích skriptů k téměř všem částem FreeCADu, jako jsou vytváření a transformace konstrukcí, 2D nebo 3D reprezentace jejich konstrukce (Scene graph) nebo i FreeCAD interface
 • Feature5.jpg
  Import/export do standardních formátů jako jsou STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC or OFF, NASTRAN, VRML navíc do nativního FreeCAD Fcstd formátu. Úroveň kompatibility mezi FreeCADem a daným souborovým formátem se může měnit, protože závisí na modulu, který ji implementuje.
 • Feature7.jpg
  Pracovní plocha Náčrt s řídícím programem umožňujícím náčrty konstrukčně výzaných 2D tvarů. Náčrt v současné době umožňuje stavět několik typů vázaných konstrukcí a používat je jako základ pro vytváření dalších objektů prostřednictvím FreeCADu.
 • Feature9.jpg
  Robotický simulační modul umožňuje studovat robotické pohyby. Robotický modul již má rozšířený grafický interface, který umožňuje práci i prostřednictvím GUI.
 • Feature8.jpg
  Modul výkresy dovoluje ukládat 2D pohledy Vašeho 3D modelu na stránky. Tento modul pak vytváří stránky v SVG nebo PDF připravené pro export. Tento modul ještě není dokonalý, ale dává vysokou funkcionalitu v Pythonu.
 • Feature-raytracing.jpg
  Zobrazovací modul může exportovat 3D objekty pro zobrazování v externích renderovacích systémech. V současnosti podporuje pouze povray, ale očekává se, že v budoucnosti bude rozšířen i na další renderery.
 • Feature-arch.jpg
  Modul Architektura umožňuje práci podobně jako BIM, s kompatibilitou s IFC. Tvorba modulu Architektura je intenzivně diskutována komunitou zde.