Translations:FEM tutorial/11/pl

From FreeCAD Documentation
Revision as of 08:31, 8 March 2020 by Kaktus (talk | contribs) (Created page with "===Modelowanie=== W tym przykładzie jako obiekt badania używany jest sześcian, ale zamiast niego mogą być używane modele utworzone w Środowiskach pracy Part lub PartDes...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Modelowanie

W tym przykładzie jako obiekt badania używany jest sześcian, ale zamiast niego mogą być używane modele utworzone w Środowiskach pracy Part lub PartDesign.