Translations:FEM Tutorial Python/2/ro

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:25, 17 December 2018 by Luc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Introducere

Acest exemplu este menit a arăta cât de simplă este Metoda Elementelor Finite(Finite Element Analysis (FEA)) în FreeCADs FEM Module este realizată prin Python. Modelul de la FEM_CalculiX_Cantilever_3D va fi luat drept exemplu.