Difference between revisions of "Translations:FAQ/63/cs"

From FreeCAD Documentation
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
!!FUZZY!!Je mnoho možností jak pomoci, dokonce i když nejste programátor. Zde je několik věcí, které můžete udělat:
+
Je mnoho možností jak pomoci, dokonce i když nejste programátor. Zde je několik věcí, které můžete udělat:
 
* Posílejte vývojářům Vaše názory a podněty na FreeCAD: Je vždy užitečné vědět co si myslí lidé, co se jim líbí, co jim chybí. Připomínky zadávejte na stránce [http://forum.freecadweb.org/ fórum] nebo požadavky na náš [http://www.freecadweb.org/tracker/main_page.php hlídač problémů]!
 
* Posílejte vývojářům Vaše názory a podněty na FreeCAD: Je vždy užitečné vědět co si myslí lidé, co se jim líbí, co jim chybí. Připomínky zadávejte na stránce [http://forum.freecadweb.org/ fórum] nebo požadavky na náš [http://www.freecadweb.org/tracker/main_page.php hlídač problémů]!
 
* Pomozte s psaním dokumentace: Dokumentace, kterou máme na těchto stránkách je někdy dost omezená. Když objevíte něco málo zdokumentovaného, přidejte k tomu Vaše znalosti!
 
* Pomozte s psaním dokumentace: Dokumentace, kterou máme na těchto stránkách je někdy dost omezená. Když objevíte něco málo zdokumentovaného, přidejte k tomu Vaše znalosti!

Latest revision as of 18:15, 10 November 2014

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (FAQ)
There are a lot of different ways to help, even if you are not a programmer. Here are a couple of things you can do:
* Give some feedback to the FreeCAD developers: It is always useful to know what people think, what they found good, what they miss, etc. Drop a note on the [http://forum.freecadweb.org/ forum] giving your opinion or make a request on our [http://www.freecadweb.org/tracker/main_page.php issue tracker]!
* Help with writing documentation: The documentation we have here on this site is sometimes very limited. If you discovered something that is not well documented, add your knowledge there!
* Help others newcomers: Hang around the forum, and help new people to solve basic questions, like how do I install, how do I add a cube, etc.
* [[Help FreeCAD#Translate the documentation|Translate the documentation]] into your own language
* [[Help FreeCAD#Translate FreeCAD |Translate FreeCAD]] into your own language
* Write [[Tutorials|Tutorials]], or record video tutorials: Tutorials are a very easy way for newcomers to learn a new software. If you did some nice stuff, why not show other people how to do it?
* Contribute with assets and examples: We are still missing good example files in FreeCAD. If you created something good, share it with us!
* [[Tracker|Submit bugs]]: It is very important to have all possible bugs fixed. If you find one, report it as clearly as possible, so we can understand exactly what's happening.
* Try to do some python coding: You never programmed before but you want to try? Python is easy. Read our [[introduction to Python|introduction to Python]], but beware, you might get addicted quickly!
* See the [[Help FreeCAD|Help FreeCAD]] page for more details on how to contribute.
TranslationJe mnoho možností jak pomoci, dokonce i když nejste programátor. Zde je několik věcí, které můžete udělat:
* Posílejte vývojářům Vaše názory a podněty na FreeCAD: Je vždy užitečné vědět co si myslí lidé, co se jim líbí, co jim chybí. Připomínky zadávejte na stránce [http://forum.freecadweb.org/ fórum] nebo požadavky na náš [http://www.freecadweb.org/tracker/main_page.php hlídač problémů]!
* Pomozte s psaním dokumentace: Dokumentace, kterou máme na těchto stránkách je někdy dost omezená. Když objevíte něco málo zdokumentovaného, přidejte k tomu Vaše znalosti!
* Pomozte ostatním začátečníkům: Procházejte fórum a pomozte nováčkům řešit základní otázky, jako je jak mám nainstalovat, jak mám vytvořit kostku, atd...
* [[Help FreeCAD#Translate the documentation|Překládání dokumentace]] do Vašeho jazyka
* [[Help FreeCAD#Translate FreeCAD |Překládání FreeCADu]] do Vašeho jazyka
* Pište [[Tutorials/cs|Výukové programy]] nebo zaznamenávejte výuková videa: Výukové programy jsou velmi jednoduchý způsob pro začátečníky jak se naučit nový software. Jestli jste zkonstruovali nějaký pěkný kousek, proč neukázat ostatním jak se to dělá?
* Spolupráce na užitečných věcech a příkladech: Stále nám ještě chybí soubory s dobrými příklady ve FreeCADu. Jestliže vytvoříte něco dobrého, sdílejte to s námi!
* [[Tracker|Posílejte bugy (chyby v programech)]]: Je velmi důležité mít opraveny všechny možné chyby. Jestliže nějakou najdete, reportujte ji co nejnázorněji, abychom pochopili o co se jedná.
* Zkuste něco udělat pomocí kódování v Pythonu: Nikdy jste neprogramovali, ale chtěli byste to zkusit? Python je jednoduchý. Přečtěte si náš [[introduction to Python/cs|úvod do Pythonu]]... Ale buďte opatrní, můžete se na tom rychle stát závislí!
* Podívejte se na stránku [[Help FreeCAD]] pro podrobnější návod jak můžete pomoci.

Je mnoho možností jak pomoci, dokonce i když nejste programátor. Zde je několik věcí, které můžete udělat:

  • Posílejte vývojářům Vaše názory a podněty na FreeCAD: Je vždy užitečné vědět co si myslí lidé, co se jim líbí, co jim chybí. Připomínky zadávejte na stránce fórum nebo požadavky na náš hlídač problémů!
  • Pomozte s psaním dokumentace: Dokumentace, kterou máme na těchto stránkách je někdy dost omezená. Když objevíte něco málo zdokumentovaného, přidejte k tomu Vaše znalosti!
  • Pomozte ostatním začátečníkům: Procházejte fórum a pomozte nováčkům řešit základní otázky, jako je jak mám nainstalovat, jak mám vytvořit kostku, atd...
  • Překládání dokumentace do Vašeho jazyka
  • Překládání FreeCADu do Vašeho jazyka
  • Pište Výukové programy nebo zaznamenávejte výuková videa: Výukové programy jsou velmi jednoduchý způsob pro začátečníky jak se naučit nový software. Jestli jste zkonstruovali nějaký pěkný kousek, proč neukázat ostatním jak se to dělá?
  • Spolupráce na užitečných věcech a příkladech: Stále nám ještě chybí soubory s dobrými příklady ve FreeCADu. Jestliže vytvoříte něco dobrého, sdílejte to s námi!
  • Posílejte bugy (chyby v programech): Je velmi důležité mít opraveny všechny možné chyby. Jestliže nějakou najdete, reportujte ji co nejnázorněji, abychom pochopili o co se jedná.
  • Zkuste něco udělat pomocí kódování v Pythonu: Nikdy jste neprogramovali, ale chtěli byste to zkusit? Python je jednoduchý. Přečtěte si náš úvod do Pythonu... Ale buďte opatrní, můžete se na tom rychle stát závislí!
  • Podívejte se na stránku Help FreeCAD pro podrobnější návod jak můžete pomoci.