Translations:Draft Wire/15/tr

From FreeCAD Documentation
Revision as of 10:14, 17 January 2019 by Mario52 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sigorta tek satırları

Draft Wire.svg Tel düğmesine basarken birkaç bağlı Çizgi seçildiyse, bunlar bir kabloya dönüştürülür ve komut çıkacak.0.17 sürümünde kullanılabilir